Bemowo 9 luty

Miejsce
RejestracjaRejestracja - link
TrasaTRASA
Ramowy program
Klasyfikacja sektorowaMając na uwadze bezpieczeństwo zawodników i uzyskane wyniki na poszczególnych edycjach wprowadzony zostaje 1-szy sektor startowy dla najlepszych 8 zawodników w kategorii OPEN MEGA i OPEN GIGA bez podziału na kategorie wiekowe i 3 zawodniczki z dystansu OPEN MEGA. Dotyczy to tylko tych zawodników i zawodniczek, którzy są obecni na starcie zimowej edycji.
Bufet na mecie* Gorący posiłek regeneracyjny (talony do odbioru w biurze zawodów)
* Ciasta i ciastka
* Woda mineralna
Wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu wyściguUrząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Wojskowa Akademia Techniczna
UbezpieczenieOrganizator posiada polisę OC.
Numery, chipy do pomiaru elektronicznegoZawodnicy są zobowiązani do jazdy z numerem startowym na kierownicy. Układ do pomiaru elektronicznego zamontowano do numeru startowego.
Numery z cyklu letniego Legia MTB maraton ważne są do edycji finałowej cyklu włącznie.
NagrodyNa dystansach MINI, MEGA i GIGA w kategoriach wiekowych:
o trofea sportowe za miejsca 1 – 3,
o na żadnym dystansie nie jest nagradzana klasyfikacja OPEN
Dyst. MIKRO drobne upominki.
Ważne przypomnieniaZawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Przed startem zawodnik powinien zapoznać się z trasą maratonu, poprzez próbny przejazd przedstartowy lub dokładne obejrzenie mapki trasy maratonu i to zawodnik jest odpowiedzialny za znajomość trasy

 

IV edycja  Legia MTB Zimowy – odbędzie się ponownie na terenie Wojskowej Akademii Technicznej.

Tak było 11 listopada:  I edycja Legia MTB Zimowy

Historia WAT ma początek po II wojnie światowej. Siły Zbrojne coraz częściej potrzebowały fachowców, których w uczelniach cywilnych nie kształcono. Stąd też w kierownictwie resortu obrony w 1949 roku zapadła decyzja o stworzeniu własnej politechniki. Wpłynęły na nią również względy polityczne. Wybrano na miejsce przyszłej Akademii teren Boernerowa, ze względu na to że w latach trzydziestych wybudowano tu koszary, w których do września1939 roku kwaterowały pododdziały Pierwszego Zmotoryzowanego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. Obiekty wyremontowano i zaadaptowano dla potrzeb uczelni wraz z nowymi inwestycjami zabezpieczały działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz potrzeby socjalno-bytowe. Nie zapomniano też o obiektach ogólno-wojskowych, sportowych i rekreacyjnych.

Swoją statutową działalność Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczęła 1 października 1951 roku, po skromnych uroczystościach inaugurując pierwszy rok akademicki.

WAT w części znajduje się na terenie obecnie nazywanych Lasem Bemowskim, ciągnącym się aż za lotnisko Aeroklubu Warszawskiego z jednej strony i granic z Gminą Stare Babice.

Najstarszym zabytkiem na terenie Lasu Bemowskiego jest Fort II A, zwany dawniej Fortem Babice, a obecnie – Fortem Radiowo, pochodzący z ostatniej ćwierci XIX wieku. Po I wojnie światowej na obszarze dzisiejszego Lasu Bemowskiego, stanowiącym wówczas poligon artyleryjsko-saperski, wzniesiono najważniejszą z ówczesnych polskich stacji radiotelegraficznych – Transatlantycką Centralę Radiotelegraficzną, która jako jedyna miała zasięg międzykontynentalny.

Jednym z ciekawszych i wartych zwiedzenia miejsc jest  Rezerwat Łosiowe Błota położony na pograniczu Bemowa i okolic Babic. Od strony Bemowa jest poligon wojskowy, który można odwiedzić. To najbardziej dzika część Parku Leśnego Bemowo. Rezerwat został utworzony w 1980 roku w celu zachowania charakterystycznych niegdyś dla Kotliny Warszawskiej zbiorowisk torfowisk niskich wraz ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin. Drugim rezerwatem Lasu Bemowskiego jest znacznie mniejsza Kalinowa Łąka – pojedyncze otwarte torfowisko wraz z przyległymi doń łąkami. Nazwa Łosiowe Błota jest wyjątkowo adekwatna, bo też błota tu pod dostatkiem. Przeważają tereny bagniste porośnięte lasem olszowym z domieszką brzozy i fragmentami monokultury sosnowej zwłaszcza na obrzeżach.

Trasa naszych zawodów będzie omijała te ciekawe miejsca, ale na pewno warto tu wrócić aby je zwiedzić i spokojnie podelektować się ciszą.

Zawody odbywają się dzięki wsparciu Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.